Recykling

Firma Pracowni Projektów Elektrycznych i Techniki Świetlnej, ze względu na wykonywane usługi m.in. sprzedaż wyspecjalizowanych opraw oraz źródeł światła do nich, posiada umowę z GIOŚ, na mocy której jest firmą zbierającą zużyte źródła światła. Zapraszamy do naszej siedziby, która mieści się w Świątnikach 56, w celu dostarczenia zużytych odpadów, które potem będą odbierane i utylizowane przez wyspecjalizowane firmy na mocy podpisanych z nami umów.